ДРУШТВО ВОДЕНИЧАРА „МОРАВА“ АЛЕКСИНАЦ

Друштво воденичара „Морава“ је основано 28.4.2015.године на предлог грађана, власника воденица  поточара алексиначког краја.

Циљ оснивања био је : заштита старих заната, реконструкција старих воденица поточара и стављање у функцију, очување етно стила градње, производња воденичног брашна-здра-    ве хране, развој сеоског туризма, коришћење чисте, обновљиве, енергије, уређење приобаља река, као и запошљавање младих  на селу.                                                                                      

На четири реке ( Моравица, Св. Стефанска, Горње Крупачка и Турија ), које се уливају у Јужну Мораву, крајем 19 и у 20 веку постјало је око 100 воденица поточара, док је на реци Јужна Морава било највише до 20-ак (моравских воденица).                                                                

Чланови Управног одбора ДВМ су припремили ваљан Програм рада и кренули у реализа-цију крајем 2015. и у току 2016. године. Обишли су све локације на поменутим речицама где су постајале а и данас постоје воденице поточаре. По историјским подацима и на основу контакта са мештанима – власницима воденица, сачињени су спискови воденица и власника, и сачињена слободна процена стања воденица. Пуно тога се сазнало о историјату воденица, народним обичајима и догодовштинама у време рада воденица.                                           

Резултати обиласка воденица  били су  следећи:                                                                                        

-На територији Општине Алексинац евидентирано је око 30 воденица , од тога 4-6 водени- ца  је активно или повремено активно, за око 15-ак је потребна санација уз улагање скромних средстава, од 100.000 до 300.000 динара, док је за осталих десетак потребно озбиљније улагање. Једна воденица, у Горњем Крупцу је рестаурирана и пред активира-њем је , док се на реци Моравици , на месту где је некада постајала воденица , гради нова.                                                                                                                                                                             

–Власници воденица су спремни да уложе део својих средстава и ангажовања на ревита-  лизацији воденица, али очекују помоћ шире заједнице без које не би могли да обаве потребне послове.Свесни су тога да је задњих година све већа потражња  воденичног брашна , како на домаћем тако и на страном тржишту.                                                                                 

–После честих сусретања и договарања власници воденица су прихватили  предлоге чланова УО ДВМ потписали приступнице и тако постали чланови овог Друштва. У име више власника приступницу је потписао један од њих. Тако је крајем 2016. године Друштво имало 24 члана.

У даљем раду чланови УО су пратили расписивање Конкурса за улагање средстава у ревитализацији воденица поточара како од стране ресурсних Министарстава Републике Србије, тако и од Невладиних организација.

У међувремену за чланове Друштва и за остале, заинтересоване, грађане организована су предавања стручних лица која су имала информативно-едукативни карактер из ове обла-сти . Чланови Друштва су посетили неколико воденица поточара на територији Србије, које успешно раде, како би се ближе упознали са свим оним што је потребно у циљу санације и реконструкције старих воденица али са оним шта се све добија после уложеног труда и средстава.                                                  

О активностима овог Друштва чуло се и ван територије Општине а посебно после успешно припремљеног Пројекта „ Приче нишавских воденица“. Пројекат је прихватило Министар-ство за културу и информисање Републике Србије, и финансирало . Чланови ДВМ су обишли сва села и засеоке на територији Нишавског Округа где су се некада градиле воденице поточаре , али оне воденице које су одолеле времену тако да и данас раде. Сакупљени су опсежни подаци у циљу заштите и коришћења нематеријалног културног наслеђа за воденице поточаре са аутентичним усменим излагањем са описом веровања и увек присутном магијском праксом. Својеврсна презентација обилује подацима аудио визуелног карактера, са дигиталном мапом локација воденица. Овај Пројекат је просле-ђен ресурном министарству и стављен на посебан Сајт .

Активности су настављене и ево нових информација о раду Друштва, чак и у ово тешко и дуго време трајања пандемије вируса КОРОНА. Отежана је била комуникација са члановима Удружења, али пре пандемије начињен је један значајан корак напред. Наиме чланови Удружења су заинтересовани за гајење аутохтоних сорти житарица од којих се млевењем у воденици поточари добија веома квалитетно брашно које је један од главних прехрамбених производа за здраву исхрану.   

Један од шланова ДВМ се годинама бави укрштањем сорти кукуруза са циљем добијања аутохтоне сорте као што је то некада био кукуруз „осмак“. Члан Друштва Живорад Рајковић, индивидуални пољопривредни произвођач из села Вукашиновац укрштањем је добио четири нове сорте кукуруза, који се разликују по боји, али и по много чему, од хибридних сорти. На инсистирање чланова УО ДВМ, аутор добијених , аутохтоних, сорти беле ,жуте, црвене и плаве боје прихватио је испитивање у акредитованој технолошкој лабораторији Високе пољопривредно – прехрамбене школе струковних студија у Прокупљу.

Циљеви рада били су :                                                                                                                                                                                

-Испитивање садржаја азота и протеина у брашнима од нехибридних кукуруза, и упоређи-вање садржаја са хибридним кукурузом                                                                                                             

-Испитивање садржаја влаге, укупног пепела и активности воде у брашнима од нехибрид- них кукуруза, и упоређивања вредности са хибридним кукурузом

Резултати анализа узорака брашна нехибридних кукуруза о садржају азота и протеина су следећи:                                                                                                                                                                  

1.Азот-бели кукуруз(2,58),плави кукуруз(2,42),жути кукуруз(2,17),црвени кукуруз (1,88) Ово је садржај азота(%) у узорцима брашна- средња вредност.                                                                                                                                

2.Протеини-бели кукуруз ( 14.7 ), плави кукуруз ( 15,5 ), жути кукуруз ( 13,61 ) и црвени кукуруз (11,77). Ово је садржај протеина (%) у узорцима брашна-средња вредност +-SD                  

3.Влага- бели кукуруз (15,4),плави кукуруз(16,7),жути кукуруз(15,3),црвени кукуруз(14,4)  Ово је садржај влаге у (%).                                                                                                                                   

4.Пепео-бели кукуруз(1,1), плави кукуруз(1,2), жути кукуруз(1,1), црвени кукуруз(1.1) Садржај пепела у (%).                                                                                                                                          
 5.Активност воде- бели кукуруз (0,70 ), плави кукуруз (0,75), жути кукуруз (0,65),црвени          кукуруз (0,64)                                                                                                                                                 

Приликом испитивања нису нађени трагови пестицида.

По мишљењу стручњака потребно је урадити додатне анализе :                                                           
-Детаљан хемијски састав зрна                                                                                                                              
-Пробна прерада са сезонском ознаком                                                                                                   
-Здравствена исправност

Додатна испитивања у Иститутима у Земуну или Новом Саду, захтевају одређена средстава ( око 50.000,дин) , што Удружење воденичара „Морава“ и члан који је извршио селектирање сорти кукурзуза не могу да пропрате.

Све предузете активности ДВМ дају и следеће резултате:

Произвођачи житарица у алексиначком крају, чланови Друштва, већ пар година засејавају обрадиве површине аутохтоном сортом пшенице-СПЕЛТОМ, НЕХИБРИДНИМ СОРТАМА КУКУРУЗА И ХЕЉДОМ. Ове житарице се мељу и износе на тржиште ( Ниш, Алексинац…) јер , по оцени потрошача ова брашна су много квалитетнија-укуснија  те је потражња далеко већа од понуде, и ако се потрошачима нуде брашна млевена на електричним млиновима са каменом, а познато је да су брашна млевена у воденици  далеко квалитетнија. Ово је и оправдан апел широј заједници и воденичарима: УЛАЖИМО У РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ВОДЕНИЦА ЈЕР СЕ ТО ИСПЛАТИ ВИШЕСТРУКО А У ОСНОВИ ЈЕ ДОБИЈАЊЕ ЗДРАВИХ ПРОИЗВОДА У ЦИЉУ КОНЗУМИРАЊА ЗДРАВЕ ХРАНЕ !

Напомињемо да се и јавља озбиљан проблем око решавања имовинско-правних односа међу власницима воденица, којих има чак и до десет. Власници воденица-чланови Друштва су добро упознати са поменутим проблемом од стране УО, јер је један од услова  за учешће на јавним конкурсима за подстицајна средства у циљу обављања ове делатнос-ти  да се званично – уговором овласти један од власника, будући заступник (по препоруци да буде што млађи) , који ће потписати Уговор са финансијером, водити послове и правдати уложена средства у одређеном временском периоду. Тако се ствара могуђност да се на конкурс јави заступник воденице или ће то учинити Друштво воденичара чији је он члан.

Охрабрује чињеница да су се председнику ДВМ, јавила два члана Друштва који ће ускоро постати једини власници воденица у свом селу. Очекујемо да то буде и званично обавље- но , како би им УО ДВМ помогао у прикупљању потребне документације за јављање на Конкурсима.