Close
Skip to content

Друштво воденичара “Морава” Алексинац

Друштво воденичара „Морава“ је основано 28.4.2015. године на предлог грађана, власника воденица  поточара алексиначког краја.

Циљ оснивања био је: заштита старих заната, реконструкција старих воденица поточара и стављање у функцију, очување етно стила градње, производња воденичног брашна-здраве хране, развој сеоског туризма, коришћење чисте, обновљиве, енергије, уређење приобаља река, као и запошљавање младих  на селу.  

Погледајте промотивни видео снимак удружења

Приче нишавских воденица

На територији Општине Алексинац евидентирано је око 30 воденица , од тога 4-6 воденица  је активно или повремено активно, за око 15-ак је потребна санација уз улагање скромних средстава, од 100.000 до 300.000 динара, док је за осталих десетак потребно озбиљније улагање. Једна воденица, у Горњем Крупцу је рестаурирана и пред активирањем је, док се на реци Моравици, на месту где је некада постајала воденица гради нова.                                                                                                                                                                             

Projekat1

Projekat1

Projekat2

Projekat2

Projekat3

Projekat3

Projekat4

Projekat4

Удружење подстиче и реализује активности обнове воденица

Посетите наш Youtube канал

Прочитајте више о самом друштву:

Активности удружења:

Удружење је од настанка до сада организовало и подржало мноштво активности од којих су само неке:

Progress Bar
Counter
Contact
WooCommerce
Typewriter
Maps Pro
Image Pro
Pricing Table
Countdown
Timeline

Пут кроз историју удружења

Чланови Управног одбора ДВМ су припремили ваљан Програм рада и кренули у реализа-цију крајем 2015. и у току 2016. године. Обишли су све локације на поменутим речицама где су постајале а и данас постоје воденице поточаре. По историјским подацима и на основу контакта са мештанима – власницима воденица, сачињени су спискови воденица и власника, и сачињена слободна процена стања воденица. Пуно тога се сазнало о историјату воденица, народним обичајима и догодовштинама у време рада воденица.                                           

Sepia

Sepia

Blur

Blur

Grayscale

Grayscale

Home

Резултати обиласка воденица

-На територији Општине Алексинац евидентирано је око 30 воденица , од тога 4-6 водени-  ца  је активно или повремено активно, за око 15-ак је потребна санација уз улагање скромних средстава, од 100.000 до 300.000 динара, док је за осталих десетак потребно озбиљније улагање. Једна воденица, у Горњем Крупцу је рестаурирана и пред активира-         њем је , док се на реци Моравици , на месту где је некада постајала воденица , гради нова.

-Власници воденица су спремни да уложе део својих средстава и ангажовања на ревита-  лизацији воденица, али очекују помоћ шире заједнице без које не би могли да обаве потребне послове.Свесни су тога да је задњих година све већа потражња  воденичног брашна , како на домаћем тако и на страном тржишту.
                                                                                 
–После честих сусретања и договарања власници воденица су прихватили  предлоге чланова УО ДВМ потписали приступнице и тако постали чланови овог Друштва. У име више власника приступницу је потписао један од њих. Тако је крајем 2016. године Друштво имало 24 члана.