ДРУШТВО ВОДЕНИЧАРА „МОРАВА“ АЛЕКСИНАЦ

Друштво воденичара „Морава“ је основано 28.4.2015.године на предлог грађана, власника воденица  поточара алексиначког краја. Циљ оснивања био је : заштита старих заната, реконструкција старих воденица поточара и стављање у функцију, очување етно стила градње, производња воденичног брашна-здра-    ве хране, развој сеоског туризма, коришћење чисте, обновљиве, енергије, уређење приобаља река, као и запошљавање младих  на селу.   […]